Home

Op vrijdag 20 september (9.45-15.30 uur) organiseren de onderzoeksgroepen TRACE (Translation and Culture, UGent) en CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling, UGent/VUB) een symposium over “Vertaling en verzet”. Dit meertalige symposium, dat in het teken staat van het emeritaat van Désirée Schyns, zal plaatsvinden in De Krook, zaal De Blauwe Vogel, Miriam Makebaplein 1, Gent. Het heeft als doel het belang, de impact en de ethisch-politieke dimensie van verzet bij vertalingen te onderzoeken
background

Verzet is het vermogen van individuen of groepen om externe dwang te weigeren of te vermijden. Het doet zich voor in verschillende vormen, van openlijke conflicten tot microtactieken om een heersende orde te ondermijnen. Ook vertalers plegen aan de lopende band verzet: bij de keuze van bronteksten of vertaalstrategieën, het bepalen van hun houding ten opzichte van marktmechanismen en ongelijke machtsverhoudingen of bij het opkomen voor betere werkomstandigheden. Hoe bestrijden vertalers vastgeroeste ideeën over eentaligheid of de onaantastbaarheid van een origineel? Welke afwegingen maken ze bij het hervertalen van canonieke teksten? Hoe gaan ze om met vertaaldilemma’s die rijzen bij het vertalen van getuigenissen over een gewelddadig verleden of van postkoloniale werken? Tijdens dit internationale symposium wordt vertaling als hefboom van verzet vanuit verschillende invalshoeken benaderd: als concrete vertaalpraktijk, als analytische categorie en als theoretisch concept.

Aansluitend (om 16 uur) volgt de emeritaatsviering van Désirée Schyns, die wordt afgesloten met een receptie.